Leverera din Masternaut produkt

Updated 1 month ago by Bob Medlin

Leverans av din Telematics Solutions

Du kommer till Masternaut kund portal genom att klicka på denna länk https://masternaut.force.com/Customer eller genom Masternaut Connect om du använder MyMasternaut länk som du hittar i den administrativa sektionen.

Denna sektion kommer att visa dig hur du får din telematiska produkt (er) levererad, detta refererar till den fysiska utrustning som visar den data som fordonet genererar. Du kan också få reda på hur du skall gå till väga om du vill få förarnycklar levererade.

Det först ni måste göra när ni har beställt en ny telematisk produkt från Masternaut är att få er telematiska produkt (er) levererade (shipped) . Det andra ni måste göra är att "lägga till" (“add”) / registrera ditt fordon i Masternaut kund portal så att installation (er) av den telematiska produkten (enheterna) kan utföras.

Om ni behöver hjälp eller assistans med något av nedanstående var snäll att kontakta oss via email eller telefon: Masternaut UK Deployment Team - deployment@masternaut.com eller via telefon 0113 385 3337

Konfirmera och leverera er telematiska produkt (och förar ID nycklar om ni har beställt dessa)

Ni kan titta på alla era beställningar och vilken status dessa har genom att klicka på "Mina ordrar" i den övre menyn. Websidan visar också andra beställningar som du nyligen tittat på.

Statusen på en beställning som är fullständigt levererad visas med en grön färg, en delvis levererad beställning visas med en Orange färg och en beställning som inte är levererad visas med en röd färg. För att granska beställningen klickar ni på kontrakts numret.

För att leverera den telematiska produkten som finns under varje kontrakt, var snäll att klicka på "Ny leveransinformation" (New Shipping Details). Notera att det finns möjlighet att göra flera leveranser med olika adresser i varje beställning.

Ange hur många enheter ni vill skall levereras i fältet "Antal enheter" (Units in this Shipment).

Skriv in hela eller delar av adressen i fältet "Leveransadress" (Delivery Address) och första namnet på kontakten för leveransen i fältet "Leveranskontakt" (Delivery Contact).

Om den korrekta adressen eller kontakten inte visas i fältet, klicka på knappen "NY"

För en adress:

  • Fyll i boxen om det är en bostads adress, Fyll inte i boxen om det är en företagsadress
  • Börja med att fylla i post koden eller adressen.
    • Om du får upp rätt adress och företags namn, klicka på spara.
    • Om du hittar rätt adress men utan företags namn kommer du att behöva fylla i företags namnet (om "bostads adress" inte är ifylld). klicka på Ändra, skriv in företagsnamnet och klicka på Uppdatera och sedan Spara.
    • Om du inte kan hitta den exakta adressen, välj den närmsta adressen och klicka på Ändra, fyll i företagsinformationen och företagsnamnet (Om bostads adress inte är ifylld), klicka på Uppdatera, och sedan Spara.
  • När de n nya adressen är sparad, skriv in den nyligen sparade adressen i "leverans adress" för att sedan kunna välja den.

Du kan sedan välja adressen och /eller kontakten som du nyss skapade.

Om du har valt en Masternaut produkt med förar ID nycklar (Fob), dessa måste levereras till samma adress som Masternaut enheterna, fyller du i antalet nycklar som skall levereras i samma sändning och sedan konfirmera ordern (se nedanstående instruktion).

Om du vill att förar ID nycklarna skall skickas till en annan adress än den som Masternaut enheterna skall skickas till, följ nedanstående steg för att avsluta leveransen av enheterna och sedan klicka på "Ny leverans" knappen igen för att fylla i relevant information för sändningen(ar) av förar ID nycklar.

Klicka på den gröna "konfirmera order" (Confirm order) knappen för att starta leveransen. För att leverera produkten senare, vänligen klicka på den gröna "spara till senare" (Save for later) knappen.

Ett email kommer att skickas till Leverans kontakten. För att granska leverans detaljerna navigerar du tillbaks till "Mina Beställningar" (My Orders) sektionen, klicka på kontrakts numret (Contract Number) för att granska leverans detaljerna som finns i "Leverans detaljer" (Shipping Details) sektionen.

Observare att leverans tiden är 5 till 7 arbetsdagar. Leveranser kan utföras av leverantören från kl 08:00 till 18:00 lokal tid.


How did we do?